Vol 1, No 1 (2021)

Januari

Articles

Pemberdayaan Perempuan Mace Mace Papua Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Daerah Tujuan Wisata Pantai Kampung Malaumkarta Distrik Makbon Kabupaten Sorong
Nanik Purwanti | | Universitas Muhammadiyah Sorong,
Uswatul Mardliyah | | Universitas Muhammadiyah Sorong,
Masniar Masniar | | Universitas Muhammadiyah Sorong,
Ana Lestari | | Universitas Muhammadiyah Sorong,
Saiful Ichwan | | Universitas Muhammadiyah Sorong
Model Pengembangan Taman Wisata Alam Mooi Park Di Kota Sorong
Tunik Lindiani | | Universitas Muhammadiyah Sorong,
Rais Dera Pua Rawi | | Universitas Muhammadiyah Sorong,
Retno Dewi Wijiastuti | | Universitas Muhammadiyah Sorong,
Wisang Candra Bintari | | Universitas Muhammadiyah Sorong,
Ahmad Jamil | | Universitas Muhammadiyah Sorong,
Bekti Wiji Lestari | | Universitas Muhammadiyah Sorong
Penerapan Strategi Marketting Mix Dalam Upaya Meningkatkan Penjualan Keripik Pisang Makasy di Kota Sorong
Nahda Inayah | | Universitas Muhammadiyah Sorong,
Yusrial Syam | | Universitas Muhammadiyah Sorong,
Rais Dera Pua Rawi | | Universitas Muhammadiyah Sorong,
Evi Mufrihah Zain | | Universitas Muhammadiyah Sorong,
Bekti Wiji Lestari | | Universitas Muhammadiyah Sorong,
Retno Dewi Wijiastuti | | Universitas Muhammadiyah Sorong