Publication Frequency

Jurnal Maladum terbit 2 kali dalam 1 tahun yang diterbitkan pada bulan ........ dan .........