KURNIASARI, Lenny; PURNOMO, Eko Priyo; SALSABILA, Lubna. Kolaborasi Antara Pt Gas Negara Dengan Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Mewujudkan Smart City. Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial, [S. l.], v. 5, n. 1, 2020. DOI: 10.33506/jn.v5i1.775. Disponível em: http://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jn/article/view/775. Acesso em: 25 apr. 2024.